Biatorbágy 185,4 m2 alapterületű családi ház energetikai felmérése

Péter azzal keresett meg bennünket, hogy 2006-ban megépült családi házában szeretné utólagosan a falba épített melegvíz-csőkígyóval hatékonyabbá tenni a fűtési rendszerét részben azért, mert nagyon magasnak találja a gázszámláját.

Elsőként a ház műszaki, energetikai paramétereit mértük fel, majd az ezek alapján becsült gázfogyasztási adatokat összehasonlítottuk az elmúlt évek gázszámláiból megállapított tényleges fogyasztási adatokkal. A műszaki tervekben szereplő és az abból számolható energetikai jellemzők alapján a családi háznak elvárásaink szerint “A” energetikai besorolásba (energiatakarékos) kellett volna esnie. Azonban az elmúlt évek gázszámlái alapján megállapítottuk, hogy a gázfogyasztás és így a fűtési költség nagyjából 30 %-kal nagyobb, mint az elvárt. Kiváltó okként feltártuk, hogy a téglafal szigetelése hozzávetőleges 5-cm-el kevesebb, illetve a padlón a talaj felé, valamint a födémen a külső levegő felé a hőveszteség nagyjából harmadával több, mint ezt a műszaki tervekben leírt értékek indokolnák. Amennyiben a ház az engedélyezési terv szerint épült volna meg teljesítve a tervezett fűtési hőfelhasználást, úgy a földgáz megtakarítás évente több száz ezer forint lenne!

Javaslat: A földgáztüzelésű melegvíz-kazán és a kandalló hátsó falába beépített melegvíz-csőkígyó megvalósítása előtt első lépésként mindenképpen meg kell válaszolni a padló és a födém nagyjából 33%-kal nagyobb hőveszteség-áramát, amihez be kell vonni a korábbi kivitelező céget is. Csak ezt követően – vagy a pótlólagos munkák elvégzésével együtt – érdemes megfontolni a falba épített melegvíz-csőkígyó megvalósítását, mert az önmagában nem oldja meg a magas fűtési költség problémáját.

Biatorbágy kb 260 m2 alapterületű családi ház energetikai felmérése

Gábor és párja megvásároltak egy 1991-ben épült 3 szintes családi házat, melyen a jövőben több beruházást szeretnék elvégeztetni az energiahatékonyság növelése érdekében, de a helyes sorrend meghatározásához, illetve megtérülés számításhoz igénybe vették a segítségünket. A fejlesztési tervek között szerepelt a ház külső szigetelése, nyílászáró cseréje, pincefödém szigetelése, fűtésrendszer felújítása, de ezek sorrendjével, egymástól való független kivételezésének lehetőségével nem teljesen voltak tisztában. Gáborék saját megfogalmazása szerint azért volt szükségük az LG Energia Kft. segítségére, hogy egy a szakmában jártas szakemberrel bizonyos fejlesztési irányokat – pontos számításokat mellőzve – átbeszélhessen, és fel tudja mérni az előttük álló munkákat a anyagi lehetőségeikhez mérten.

Gáborék megkeresésének örömmel tettünk eleget és meglátogattuk őket biatorbágyi családi házukban és reméltük, hogy a téli hónapban akár 70 ezer forintos fűtési számla csökkentésében tudunk tanácsokkal szolgálni. Nagyjából 1,5-2 óra alatt sikerült átbeszélnünk a főbb fejlesztési irányokat és az általunk javasolt fejlesztési sorrendet. Volt időnk kitérni olyan kérdésekre is, mint

  • a szuterén rész lábazati szigetelésének szükségessége a járulékos munkákkal együtt (pl járdabontás, földmunka, helyreállítás), ha a lakórész a föld felett van kb másfél méterrel;
  • lehetőségek bizonyos építési hibák vagy rossz megoldások megszűntetésére (pl. nyílászáró feletti belső redőnytok, hőhidak);
  • vagy, hogy a lehetséges-e a fűtés korszerűsítését a külső szigetelés előtt elvégezni, vagy ez helytelen méretezéshez vezethet-e.

De ezeken a kérdéseken kívül tanácsokkal láttuk el Gáborékat az árajánlatok bekérésével és a kivitelező megfontolt kiválasztásával, illetve a helyszíni munkák felügyeletével kapcsolatban is.

Dunaharaszti Honvéd utca – magas energiafogyasztás panaszával érintett ingatlan adásvételhez kapcsolódó energetikai tanúsítvány felülvizsgálata

László az ingatlant 2015-ben 25 millió forint vételárért vette tekintettel a közelmúltban végrehajtott – többek között energetikai – felújításokra, mely alapján a családi ház az energetikai tanúsítványban “B” (követelménynél jobb) minősítést kapott. László és felesége a fűtési szezon beköszöntével nem érezték komfortosan magukat az újonnan vett és papíron energiahatékony házukban. A padló és a kő, amin jártak, jéghideg és nem az általuk remélt költségen tudják felfűteni az ingatlant. A családi házat eredetileg a 60-as években építették (ún. kádár kocka) , így a felújítás elvégzése nélkül korszerűtlen, energiapazarló épületről beszélhetnénk. Mivel nem hagyta őket nyugodni a gondolat, hogy az energetikai tanúsítványon feltüntettet minősítés nem felel meg a valóságnak, ezért először egy építési vállalkozóval folytattak konzultációt, majd hőkamerás felvételt is készíttettek az ingatlanról. A hőtérkép, illetve építési vállalkozóval folytatott konzultáció alapján még jobban érett bennük a gyanú, hogy az energetikai tanúsítvány nem felel meg az ingatlan tényszerű állapotának, illetve olyan “rejtett” szavatossági körbe tartozó hibákat tartalmaz amelyek alapján további lépések tervezése indokolt és reális lehet.

László ekkor keresett meg minket és azt kérte tőlünk, hogy mi is végezzük el az energetikai tanúsítását az épületnek az alapján a tanúsítvány alapján, amit az ingatlan megvásárlásakor az eladótól és az ingatlanközvetítőtől kaptak. A helyszínen mi is megvizsgáltuk az ingatlant és sok minden már első ránézésre is nyilvánvalóvá vált az energetikai tanúsítvánnyal kapcsolatban:

  • A tanúsítvány nem számol azzal a ténnyel, hogy a lakóterület kb. 40%-a alatt egy pince van.
  • A tanúsítvány szigetelt fallal számol, holott a szigetelés nem fedi a lábazatot, és nem lett felhúzva a tető szintig, így az eresz alatt hőhíd keletkezett.
  • A szigetelés hőszigetelő képessége nem megfelelő, illetve nem felel meg a tanúsítványban feltüntetett értéknek. (5, illetve 7 cm)
  • A tanúsítványban a szereplő zárófödém rétegrendje a helyszíni szemrevételezés alapján más, mint a valóságban.
  • A tanúsítvány olyan téglatípussal számol (Porotherm 38 N+F), amely a ház építésekor még biztosan nem állt rendelkezésre.

A fenti tények figyelembe vételével elkészítettük a saját energetikai tanúsítványunkat, amely alapján a ház inkább “E” (átlagosnál jobb) energetikai besorolásnak felel meg, ami 3 osztály (!) különbséget jelent a megvételkor más által elkészített energetikai tanúsítványhoz képest. Amennyiben László szeretné a házát ténylegesen legalább “B” (követelménynél jobb) minősítésű családi házzá alakítani, akkor vélhetően (több) milliós nagyságrendű beruházást (padlásfödém, pincefödém szigetelése, lábazati hőszigetelés, homlokzati hőszigetelés további vastagítása, stb.) kell végrehajtania, amelyről ő korábban úgy gondolta, hogy a vételárban megfizette, mert azt az előző tulajdonos már elvégezte.

László az általunk kapott szakvéleménnyel felkeresi a korábbi tulajdonost, az ingatlanközvetítőt, illetve az adásvételkor kapott energetikai tanúsítvány készítőjét és megpróbál – először tárgyalásos, majd jogi úton – vételár korrekciót elérni. Mi ebben teljes mértékben támogatjuk és reméljük, hogy sikerrel jár!