Az energiahatékonyságról szóló törvény

Az energiahatékonyságról szóló törvény új kötelezettségként írja elő a közintézmények számára ötévente az energiamegtakarítási intézkedési terv készítését.

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény kiegészült egy új szabállyal, amely a közintézmények tulajdonában és használatában álló épületekkel kapcsolatos energiahatékonysági feladatokat szabályozza. A közfeladat ellátását szolgáló épület üzemeltetéséért és fenntartásáért felelős szervezet vezetőjének ötévente energiamegtakarítási intézkedési tervet kell készítenie, emellett gondoskodnia kell az épületet használóinak energiahatékonysági szemléletformálásáról is.

Az intézkedési terv célja a közintézmények energiafelhasználásának optimalizálása. A közintézményeknek fel kell mérniük épületeik jelenlegi energetikai állapotát. Ez alapján meg kell határozni a tervezett energiahatékonysági intézkedéseket, azok ütemezését, illetve az egyes intézkedések által elérhető energiamegtakarítást. Elsősorban a beruházást nem igénylő vagy kisebb beruházási igényű energiafelhasználást csökkentő lehetőségeket kell feltárni.

parallax background

Meggyőződésünk szerint az energiamegtakarítási intézkedési terv kidolgozása kitűnő alkalom az intézmények számára, hogy külső szakértők szemüvegén keresztül is betekintést nyerjenek az épületek energetikai állapotába.

Az intézkedési terv elkészítésének az alábbi területekre kell kiterjednie:


épületenergetikai tanúsítványok elkészítése (javasolt)

veszteségfeltárások elvégzése (energetikai alapállapot rögzítése)

tervezett szemléletformálási akciók rögzítése

fotódokumentáció készítése

Az energiamegtakarítási intézkedési terveket ötévente a Nemzeti Energetikusi Hálózat területileg illetékes irodája számára kellett megküldeni először 2017. március 31-ig. A terv teljesítéséről minden év március 31-ig jelentést kell küldeni a Nemzeti Energetikusi Hálózat számára.

A szemléletformálásba beletartozhat például:


  • az energiatudatos viselkedésre való ösztönzés (versenyek, kampányok szervezése)
  • látogatóközpontok, fenntartható fejlődést bemutató más intézmények látogatása
  • különböző szemléletformáló előadások szervezése

Az energiahatékonysági szemléletformálást segítő módszertan a szemléletformálási intézkedések meghatározásához szükséges szempontok sorolja fel. Ezen kívül támpontot ad a célok, a célok eléréséhez vezető módszerek, intézkedések, illetve kampányelemek meghatározásához, illetve az ezeket összefoglaló közös akcióterv kidolgozásához. A módszertan elérhető a MEKH energiahatékonysági honlapján.

A Nemzeti Épületenergetikai Stratégia 2020-ig 1,6 PJ primerenergia megtakarítási célértéket ír elő, mely nagyjából 2.400 darab épület felújításával érhető el. Véleményünk szerint az energiamegtakarítási intézkedési terv egy nagyon jó első lépés a célérték eléréséhez, feltételezve, hogy a későbbiekben a tervekben szereplő javaslatok meg is valósulnak.

Kérjen személyre, cégére szabott árajánlatot
Energiamegtakarítási intézkedési terv
készítésére!

Kapcsolódó bejegyzéseink