A lakossági, önkormányzati és kkv-s energetikai korszerűsítési pályázatok mellett a héten megjelent két olyan, közel 20 milliárdos keretösszegű felhívás is, amelyeknél a hálózatra termelő, nem épülethez kötött megújuló energiaforrás alapú zöldáram-termelést szolgáló technológiák kialakítására igényelhető támogatás. Ezen a két pályázaton csak nagyvállalkozásnak minősülő gazdasági társaságok nyújthatnak be támogatási kérelmet.

A héten megjelent a “Megújuló alapú zöldáram-termelés elősegítése 4 MW beépített teljesítményt meghaladó villamosenergia termelő rendszerek telepítésével” című KEHOP-5.1.1-17 kódszámú és a “Megújuló alapú zöldáram-termelés elősegítése 0,5 MW beépített teljesítményt nem meghaladó villamosenergia termelő rendszerek telepítésével” KEHOP-5.1.2-17 kódszámú felhívás.

Mindkét pályázat a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében került meghirdetésre összesen 17,2 milliárdos keretösszeggel. A felhívásokra a kérelmeket április 17-től lehet benyújtani. A felhívások keretében nagyvállalkozásnak minősülő gazdasági társaságok nyújthatnak be támogatási kérelmet. A fejlesztések megvalósulásának helyszíne Magyarország teljes területe.

Főbb tudnivalók a pályázatokról:

  • Cél: hálózatra kapcsolódó, nem épülethez kötött megújuló alapú villamosenergia vagy kapcsolt hő és villamosenergia termelő rendszer kialakítása.
  • Egy támogatást igénylő több támogatási kérelmet is benyújthat, azzal hogy a műszaki, és pénzügyi szempontból összefüggő tartalmú beruházások egy projektnek tekintendők = egy megvalósítási helyszín esetében, több technológia együttes alkalmazása is egy projektnek számít.
  • A támogatási kérelem vonatkozhat egy vagy több villamosenergia termelő rendszer kialakítására azzal, hogy egyenként a villamosenergia termelő rendszer névleges beépített teljesítményének
    • minimum 4 MW beépített névleges villamos teljesítményt kell elérnie és a támogatási igény összesen legalább 16 MW, legfeljebb 24 MW névleges villamos teljesítőképességű rendszerek megvalósítására irányulhat (KEHOP-5.1.1-17);
    • minimum 0,3 MW maximum 0,5 MW beépített névleges villamos teljesítménye lehet és a támogatási igény összesen legalább 8 MW, legfeljebb 20 MW névleges villamos teljesítőképességű rendszerek megvalósítására irányulhat (KEHOP-5.1.2-17).
  • A támogatás minimális mértéke az összes elszámolható költség15 10%-a, a maximális mértéke az összes elszámolható költség 45 %-a.
  • A projekteknek megvalósíthatósági tanulmányon kell alapulnia.
  • 2.000 millió Ft – 4.300 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatás, illetve 1000 millió Ft – 3.000 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatás igényelhető (így nagyjából 10 db projekt kerülhet megvalósításra).

Kapcsolódó hírek