Megjelent a 2/2017. (II. 16.) MEKH rendelet a nagyvállalatok és az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek energiafelhasználásának mértékére, valamint energiamegtakarítására vonatkozó adatszolgáltatás rendjéről.

Az első adatszolgáltatást nagyvállalatok esetén 2017. június 30-áig kell teljesíteni. Nagyvállalatnak nem minősülő energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet esetén pedig 2018. június 30-áig kell először adatot szolgáltatni.

Az adatszolgáltatás során alapvetően három területen terheli az adatszolgáltatót jelentéstételi kötelezettség.

1. Energiafelhasználás területén:

 • az épület, tevékenység és szállítás területeire vonatkozóan (a továbbiakban: részterületek) az adatszolgáltató működésével összefüggésben felmerült teljes éves (mért és számolt) energiafelhasználás mennyiségét energiahordozónként a mért mértékegységekben, illetve a teljes felhasználást MWh/év mértékegységben is megadva;
 • részterületenként az adatszolgáltató működésével összefüggésben felmerült teljes éves üvegházhatású gázkibocsátást CO2 kilotonna/év mértékegységben megadva;
 • részterületenként a vállalkozás működésével összefüggésben felmerült teljes éves energiafelhasználás költségét értékben – ezer Ft/év mértékegységben megadva;

2. Energiahatékonyságot növelő intézkedésekkel kapcsolatban:

 • a végrehajtott energiahatékonyságot növelő intézkedéssel érintett műszaki rendszer megnevezését és az intézkedés műszaki tartalmát (például világításkorszerűsítés, fűtéskorszerűsítés);
 • azon tény feltüntetését, hogy a nagyvállalati energetikai auditálásra kötelezett adatszolgáltató esetében a végrehajtott energiahatékonyságot növelő intézkedés szerepelt vagy nem szerepelt az energetikai audit javaslatai között;
 • azon tény feltüntetését, hogy a végrehajtott energiahatékonyságot növelő intézkedés bármely támogatás (ideértve a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezményét is) igénybevételével vagy anélkül valósult meg és a támogatás megjelölését;
 • a végrehajtott energiahatékonyságot növelő intézkedés részterület szerinti azonosítását (épület, folyamat, szállítás);
 • a végrehajtott energiahatékonyságot növelő intézkedés költségét ezer Ft-ban megadva;
 • a végrehajtott energiahatékonyságot növelő intézkedéssel elérni tervezett energiamegtakarítást energiahordozónként a mért mértékegységekben és összesítve az intézkedésekkel elérni tervezett teljes energia megtakarítást MWh/év mértékegységben megadva;
 • a végrehajtott energiahatékonyságot növelő intézkedéssel ténylegesen elért energiamegtakarítást energiahordozónként a mért mértékegységekben intézkedésenként és összesítve az intézkedésekkel elért teljes energiamegtakarítást MWh/év mértékegységben megadva;
 • az előző pontok szerinti összesített energiamegtakarításon belül azon energiamegtakarítás mértékét MWh/év mértékegységben megadva, amely energiamegtakarítás támogatás igénybevételével végrehajtott energiahatékonyságot növelő intézkedéssel valósult meg;
 • a végrehajtott energiahatékonyságot növelő intézkedéssel elért energiaköltség megtakarítást ezer Ft/év mértékegységben intézkedésenként és valamennyi intézkedésre nézve összesítetten megadva;
 • a végrehajtott energiahatékonyságot növelő intézkedéssel elért nem energiaköltség típusú megtakarítást ezer Ft/év mértékegységben intézkedésenként és valamennyi intézkedésre nézve összesítetten megadva;
 • a végrehajtott energiahatékonyságot növelő intézkedés várható megtérülési idejét években megadva;
 • a végrehajtott energiahatékonyságot növelő intézkedés során létrejövő, illetve átalakított műszaki rendszer tervezett műszaki élettartamát;
 • a végrehajtott energiahatékonyságot növelő intézkedés megvalósulásának, üzembe helyezésének dátumát;

3. Szemléletformálási tevékenységgel összefüggésben:

 • a szemléletformálási tevékenység jellegét, leírását;
 • helyszínét;
 • a tevékenység ismétlődésének gyakoriságát, a program élettartamát és cd) az aktív és passzív módon elért résztvevők számát.

Az adatszolgáltató a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal honlapján közzétett nyomtatvány kitöltésével és elektronikus úton történő beküldésével teljesíti az adatszolgáltatást.

Ki az adatszolgáltató?

Az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet adatszolgáltatását a szakreferens nyújtja be a gazdálkodó szervezet nevében. Ezért mindenképpen javasoljuk az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezeteknek, hogy a fentiek figyelembe vételével alakítsák ki az energetikai szakreferenssel az adatszolgáltatási folyamatot.

Kapcsolódó hírek