2016 december 21-től kötelező egy független energetikai szakreferens igénybe vétele a jelentős energiafogyasztású gazdálkodó szervezetek számára. A szakreferenseket a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnál kell bejelenteni.

Energetikai szakreferens igénybe vétele gazdálkodó szervezetek számáraAz energiahatékonysági törvény végrehajtásáról szóló 122/2015-ös kormányrendelet alapján energetikai szakreferens igénybe vételére az a gazdálkodó szervezet köteles, amelynek a tárgyévet megelőző 3 évben az éves energiafelhasználásának átlaga meghaladja

  • a 400 000 kWh villamos energiát,
  • a 100 000 m3 földgázt vagy
  • a 3 400 GJ hőmennyiséget.

Az energetikai szakreferens megfigyelőként és tanácsadóként vesz részt a rendszeres energetikai auditálás lefolytatásában, valamint az EN ISO 50001 szabvány szerinti energiagazdálkodási rendszer kialakításában és működésének figyelemmel kísérésében. Továbbá javaslatokat fogalmaz meg energiahatékony üzemeltetési megoldásokkal és az energiahatékonysági fejlesztési lehetőségekkel kapcsolatban.

De mi a szakreferens feladata?

Energetikai szakreferens szolgáltatásunk igénybevételével nem csak a kötelező törvényi előírásoknak felel megAz energetikai szakreferensek feladata többek között a cégek energiahatékonysági fejlesztései során elért eredmények kimutatása, valamint az energia-beszerzéssel, energiabiztonsággal, energiahatékonysággal kapcsolatos feladatok végrehajtása.

Az energetikai szakreferens köteles a gazdálkodó szervezet számára havi jelentést készíteni. A jelentésben be kell számolnia a tevékenységéről, az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet tárgyhavi energiafogyasztásának mértékéről és annak értékeléséről a korábbi fogyasztási adatok, beruházások, fejlesztések, valamint egyéb körülmények tükrében. Ezen kívül éves jelentést készít a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztésekről és az energiamegtakarítási eredményekről. A szakreferens éves jelentését a gazdálkodó szervezet minden év május 31-ig a cég honlapján is közzé kell tenni.

Energetikai szakreferens munkajogilag és társasági jogilag független természetes személy vagy gazdálkodó szervezet lehet. Természetes személy esetén kitétel, hogy rendelkezzen a jogszabályban meghatározott szakirányú végzettséggel és legalább 3 év, energetikai területen szerzett mérnöki szakmai gyakorlattal. Gazdálkodó szervezet részéről olyan természetes személy alkalmazása szükséges, aki megfelel a fenti követelményeknek.

Miért érdemes energetikai szakreferens szolgáltatásunkat igénybe venni a törvényi előírásokon túl?Az energetikai szakreferens igénybe vételére köteles gazdálkodó szervezetek az igénybe vételt követő 30 napon belül kötelesek erről bejelentést tenni a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnál. A bejelentéshez szükséges dokumentumok a MEKH honlapján elérhetők. A megyei, fővárosi kormányhivatal a Hivatal kezdeményezésére kétszázezer forinttól kétmillió forintig terjedő bírsággal sújtja azt az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetet, amely a bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget. A bírság ismételten kiszabható, az ismételt bírság legkisebb összege az előzőleg megállapított bírság 150%-a, legmagasabb összege hárommillió forint lehet.

Kapcsolódó hírek