Amint arról korábban már mi is írtunk 2016. december 21-től kötelező egy független energetikai szakreferens igénybe vétele a jelentős energiafogyasztású gazdálkodó szervezetek számára. energetikai szakreferensA törvényalapján energetikai szakreferens igénybe vételére az a gazdálkodó szervezet köteles, amelynek a tárgyévet megelőző 3 évben az éves energiafelhasználásának átlaga meghaladja

  • a 400 000 kWh villamos energiát,
  • a 100 000 m3 földgázt vagy
  • a 3 400 GJ hőmennyiséget.

De mire használható egy energetikai szakreferens a törvényi kötelezettségen túl?

energia költség csökkentésAz energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény illetve annak végrehajtási rendelete keretjellegűen határozza meg az energetikai szakreferens feladatait. Az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet és az energetikai szakreferens együttműködésére, megállapodására bízza a feladatok tényleges tartalommal való megtöltését. Ezek közül szeretnénk kiemelni néhányat, ötletet adva a szolgáltatás minél szélesebb körű kihasználásához:

  • Energetikai szakértői adatbázis létrehozása és folyamatos karbantartása. Ez kiterjedhet a hő, gőz, villamos-energia és víz ellátó rendszerek kapcsolási rajzainak elkészítésére, a rendszerek leírására és ezek folyamatos aktualizálására. Ezen kívül a főbb fogyasztók, illetve az épületek legfontosabb adatainak az összegyűjtésére és ezek naprakészen tartására. Meglévő adatbázisok esetén ezek folyamatos fejlesztése jelenthet feladatot.
  • Különböző mutatószámok képzése (veszteségek, hatásfokok) és ezek cégen belüli kommunikációjának támogatása. Ennek segítségével meghonosítható az energiahatékonysági szemléletmód, illetve bizonyos energiahatékony magatartásminták.
  • Energiafogyasztási adatok tematikus, minél részletesebb gyűjtése, javaslat további belső mérőórák telepítésére a minél szélesebb körű adatelemzéshez.
  • Megfelelő adatbázis esetén havi, negyedéves elemzések, mérések elvégzése. Ezt lehet akár olyan közösen meghatározott területeken (pl: épületek felmérése, veszteségek mérése) is, amelyre erőforrás vagy speciális szaktudás hiányában eddig nem volt a cégnek lehetősége.
  • Az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezmény (30%, de maximum 15 millió euró) igénybe vételéhez szükséges igazolás elkészítése. Az igazolás alátámasztja, hogy a megvalósított beruházás energiahatékonysági célokat szolgáló beruházásnak minősül.
  • Energetikai célú/témájú pályázatok figyelése, valamint szakértői támogatás a pályázatok előkészítése során (műszaki, gazdasági számítások, indoklás készítése).

energetikai szakreferensVéleményünk szerint az energetikai szakreferens alkalmazása nagyon hasznos lehet az erre kötelezett cégek számára. Hosszú távon, megfelelő valós tartalommal megtöltve a szolgáltatást, komoly eredmények érhetőek el. Ezzel pedig túlmutatva a törvényi kötelezettségen az energetikai szakreferens alkalmazása önmagában is megtérülő beruházás lehet az Önök cége számára is.

Kapcsolódó hírek