Energetikai szakreferens alkalmazása az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény alapján

Energetikai szakreferens igénybe vételére az a gazdálkodó szervezet köteles, amelynek a tárgyévet megelőző 3 évben az éves energiafelhasználásának átlaga meghaladja a

a) 400 000 kWh villamos energiát, vagy

b) 100 000 m3 földgázt, vagy

c) 3 400 GJ hőmennyiséget.

Az energetikai szakreferens feladata

Meggyőződésünk szerint az energetikai szakreferens alkalmazása kitűnő lehetőség egy cég számára, hogy külső szakértő szemüvegén keresztül folyamatosan betekintést nyerjen a cég energetikai állapotába. Ezért – a törvényi megfelelőségen túl – arra törekszünk, hogy egyedi igényeikhez maximálisan igazodva minél jobban támogassuk az Önök cégét az energetika területén.

A törvényi előírás szerint az energetikai szakreferens feladata az energiahatékonysági szemléletmód, energiahatékony magatartásminták meghonosításának elősegítése az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet működésében és döntéshozatalában.

Ezentúl, keretjellegűen határozza meg az energetikai szakreferens feladatait, a feladatok tényleges tartalommal való megtöltését a két fél megállapodására bízza. Ezek közül a feladatok közül figyelmükbe ajánljuk az alábbi nem csak kötelező, de cégük számára jelentős haszonnal járó részfeladatokat, melyeket szolgáltatási csomagjaink tartalmaznak:

  • Energetikai szakértői adatbázis létrehozása és folyamatos karbantartása.
  • Különböző mutatószámok képzése (veszteségek, hatásfokok) és ezek cégen belüli kommunikációjának támogatása.
  • Energiafogyasztási adatok tematikus, minél részletesebb gyűjtése, javaslat további belső mérőórák telepítésére.
  • Megfelelő adatbázis esetén havi, negyedéves elemzések, mérések elvégzése.
  • Energetikai célú vagy egyéb kapcsolódó beruházások előkészítése során részvétel a követelmények megfogalmazásában, a tender kiírásában, a megfelelő beszállító kiválasztásában.
  • Szolgáltatókkal, kivitelezőkkel, tervezőkkel való egyeztetéseken történő részvétel, az energetikai szempontok képviselete, támogatás nyújtása;
  • Belső vállalati önkéntes energiahatékonysági programok kidolgozása, energetikai célú tájékoztatók összeállítása;
  • Az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezmény (30%, de maximum 15 millió euró) igénybe vételéhez szükséges igazolás elkészítése.
  • Energetikai célú/témájú pályázatok figyelése, valamint szakértői támogatás a pályázatok előkészítése során

Bejegyzett energetikai auditor és szakreferens

Dr. Ősz János ügyvezető a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által bejegyzett energetikai auditor (névjegyzéki jelölés: EA-01-3/2015), míg az LG Energia Kft. energetikai auditáló szervezetként került bejegyzésre (névjegyzéki jelölés: EASZ-01-2/2015). Így minden törvényi feltételnek megfelelünk ahhoz, hogy energetikai szakreferensi szolgáltatást végezzünk Ügyfeleinknél.

Ajánlatkérés

Kérjen személyre, cégére szabott árajánlatot energetikai szakreferens szolgáltatásainkra!

További információk az energetikai szakreferens törvényi hátteréről

Az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek energiafelhasználásának mértékére, valamint energiamegtakarítására vonatkozó adatszolgáltatás rendjéről bővebb információk a MEKH honlapján találhatók.

Energetikai szakreferens alkalmazása - kapcsolódó bejegyzéseink