Energetikai szakreferens alkalmazása az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény alapján

Energetikai szakreferens igénybe vételére az a gazdálkodó szervezet köteles, amelynek a tárgyévet megelőző 3 évben az éves energiafelhasználásának átlaga meghaladja a

a) 400 000 kWh villamos energiát, vagy

b) 100 000 m3 földgázt, vagy

c) 3 400 GJ hőmennyiséget.

Az energetikai szakreferens feladata

Meggyőződésünk szerint az energetikai szakreferens alkalmazása kitűnő lehetőség egy cég számára, hogy külső szakértő szemüvegén keresztül folyamatosan betekintést nyerjen a cég energetikai állapotába. Ezért – a törvényi megfelelőségen túl – arra törekszünk, hogy egyedi igényeikhez maximálisan igazodva minél jobban támogassuk az Önök cégét az energetika területén.

A törvényi előírás szerint az energetikai szakreferens feladata az energiahatékonysági szemléletmód, energiahatékony magatartásminták meghonosításának elősegítése az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet működésében és döntéshozatalában.

Ezentúl, keretjellegűen határozza meg az energetikai szakreferens feladatait, a feladatok tényleges tartalommal való megtöltését a két fél megállapodására bízza. Ezek közül a feladatok közül figyelmükbe ajánljuk az alábbi nem csak kötelező, de cégük számára jelentős haszonnal járó részfeladatokat, melyeket szolgáltatási csomagjaink tartalmaznak:

  • Energetikai szakértői adatbázis létrehozása és folyamatos karbantartása.
  • Különböző mutatószámok képzése (veszteségek, hatásfokok) és ezek cégen belüli kommunikációjának támogatása.
  • Energiafogyasztási adatok tematikus, minél részletesebb gyűjtése, javaslat további belső mérőórák telepítésére.
  • Megfelelő adatbázis esetén havi, negyedéves elemzések, mérések elvégzése.
  • Energetikai célú vagy egyéb kapcsolódó beruházások előkészítése során részvétel a követelmények megfogalmazásában, a tender kiírásában, a megfelelő beszállító kiválasztásában.
  • Szolgáltatókkal, kivitelezőkkel, tervezőkkel való egyeztetéseken történő részvétel, az energetikai szempontok képviselete, támogatás nyújtása;
  • Belső vállalati önkéntes energiahatékonysági programok kidolgozása, energetikai célú tájékoztatók összeállítása;
  • Az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezmény (30%, de maximum 15 millió euró) igénybe vételéhez szükséges igazolás elkészítése.
  • Energetikai célú/témájú pályázatok figyelése, valamint szakértői támogatás a pályázatok előkészítése során

Bejegyzett energetikai auditor és szakreferens

Dr. Ősz János ügyvezető a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által bejegyzett energetikai auditor (névjegyzéki jelölés: EA-01-3/2015), míg az LG Energia Kft. energetikai auditáló szervezetként került bejegyzésre (névjegyzéki jelölés: EASZ-01-2/2015). Így minden törvényi feltételnek megfelelünk ahhoz, hogy energetikai szakreferensi szolgáltatást végezzünk Ügyfeleinknél.

Ajánlatkérés

Kérjen személyre, cégére szabott árajánlatot energetikai szakreferens szolgáltatásainkra!

További információk az energetikai szakreferens törvényi hátteréről

MEKH rendelete a nagyvállalatok és az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek energiafelhasználásának mértékére, valamint energiamegtakarítására vonatkozó adatszolgáltatás rendjéről a Magyar Közlönyben: www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17024.pdf

Energetikai szakreferens alkalmazása - kapcsolódó bejegyzéseink