A 2016. december 21-től hatályos energiahatékonysági törvény rendelkezései alapján a nagyvállalati regisztrációval egyidejűleg a regisztráló nagyvállalat évente, június 30-ig 100 ezer forint regisztrációs díj fizetésére kötelezett.

Az energetikai auditálási tevékenység folytatására irányuló bejelentésekhez kapcsolódó regisztrációs díjat, továbbá a már névjegyzékbe vett energetikai auditorok és energetikai auditáló szervezetek nyilvántartási díját 2016. december 31-től a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz kell befizetni.

A díjakkal kapcsolatban a mindenkor hatályos, az energetikai auditorok és energetikai auditáló szervezetek által fizetendő regisztrációs és nyilvántartási díj összegére, megfizetésének módjára és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2015. (X.16.) MEKH rendelet az irányadó.

A MEKH számlaszáma:
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
10032000-01714373-00000000

A befizetések teljesítésével összefüggésben a Hivatal az alábbiakra hívja fel a figyelmet:

Több tétel befizetése esetén, az egyes tételeket külön utalással kell teljesíteni.

A teljesítendő befizetések kétséget kizáró azonosítása érdekében az átutaláskor a közlemény rovatban az alábbiakat szükséges feltüntetni:

– a regisztrálásra kötelezett gazdálkodó szervezet elnevezése és adószáma
– NRD kód feltüntetése

Fontos: ha a befizetést más szervezet vagy személy teljesíti, akkor is a regisztrációra kötelezett gazdálkodó szervezet elnevezésének és adószámának a feltüntetése szükséges.

A regisztrációs díj megfizetésén kívül a (2017) június 30.-i határidőhöz több kötelezettség teljesítése is tartozik.

Energetikai szakreferens igénybevétele

Szintén június 30. a határideje az energetikai szakreferenst igénybe vevő gazdálkodó szervezet számára a szakreferens bejelentésére. A szerződéskötéstől számított 30 napon belül kell tájékoztatni a Hivatalt az energetikai szakreferens igénybevételével kapcsolatos adatokról, valamint az adatokban beállt egyéb változásokról. A Hivatal 2017. június 30-ig nem szab ki bírságot az energetikai szakreferens első igénybevételéről szóló bejelentés elmulasztása miatt.

Energetikai audit kötelezettség teljesítése

A nagyvállalat tevékenysége energetikai jellemzőinek megismerése céljából köteles négyévente energetikai auditálást végeztetni. A létrejövő nagyvállalat vagy nagyvállalattá minősülő vállalkozás esetében a kötelező energetikai auditálás első elvégeztetésének határideje az első nagyvállalati regisztrációs kötelezettséget követő év június 30. napja, függetlenül a regisztráció tényleges megtörténtétől. A Hivatal 2017. június 30-ig nem szab ki bírságot az első kötelező energetikai auditálás teljesítésének elmaradása miatt.

 

Kapcsolódó hírek