Korábban már beszámoltunk arról, hogy Partnerünk – a FrameWork Hungary Kft. – három napos szakmai rendezvényt szervezett az energiahatékonysági törvényhez illeszkedő eddigi tapasztalatok jegyében, melyen az LG Energia Kft. is részt vesz előadóként.

A rendezvényre 2016. március 16-17-18-án került sor és Dr. Ősz János, valamint Ősz András is tartott előadásokat az alábbi témákban:

Dr. Ősz János előadásaAz újonnan módosított magyar 2015. évi LVII. törvény értelmezése:

a 2012/27/EU irányelv egy intézkedésekből álló közös keretrendszert hoz létre az energiahatékonyságnak az Unió egészében történő előmozdítására annak érdekében, hogy az Unió 2020-ig elérendő 20 %-os kiemelt energiahatékonysági célkitűzése teljesüljön, valamint az ezt követő időszakban további előrelépést lehessen elérni az energiahatékonyság terén. A direktívában megállapított követelmények minimumkövetelmények, és nem akadályozzák a tagállamokat szigorúbb intézkedések fenntartásában vagy bevezetésében. Az előadás során bemutattuk a direktíva hazai gyakorlatba történő átültetését, nemzetközi kitekintéssel.

MEKH legfrissebb állásfoglalásai – mit fogad el és mit szankcionál?

A 2015. évi LVII. törvény (az energiahatékonyságról) 2015. június 8-án lépett hatályba és számos kérdést vetett fel már a megjelenésekor minden érintett szereplőben. Mind energetikai auditori oldalról, mind nagyvállalati oldalról talán az egyik legfontosabb kérdés, hogy mit fogad el teljesítettként a Hivatal, illetve milyen esetekben és milyen mértékben szankcionál? Ezeket szedtük csokorba és mutattuk be a részvevőknek.

Energetikai audit – mikor nem kidobott pénz? Az elkövetkezendő évek új követelményeket támasztanak az energiapiac szereplői számára. Ahhoz, hogy a nagyvállalatok is alkalmazkodni tudjanak a fenntartható fejlődés és a fenntartható energetikai nem is olyan távoli jövőben várható kihívásaihoz egy jó kiindulópont lehet egy komplex energetikai audit. Kötelesség vagy kötelezettség? Az előadás a kötelezettség és kötelesség mellett az energetikai audit által „termelt” hozzáadott értékről szólt.

Dr. Ősz János előadásaEsettanulmány – milyen energetikai audit tartalmat fogad el a MEKH?

Az MSZ EN 16247 szabvány a jó minőségű energiaaudit jellemzőit határozza meg. A szabvány a MEKH által is elfogadott és ajánlott keretet ad az energetikai auditnak és a törvénynél bővebben leírják az erre vonatkozó minimum követelményeket is. Az előadáson bemutattuk a szabvány főbb előírásait az energetikai audit minimum tartalmára vonatkozóan, mely segítségével nem csak az auditorok, de a nagyvállalatok is megfelelő kontrollt gyakorolhatnak a jelentés elfogadása során.

Beruházási lehetőségek és megtérülések kalkulációja:

Az energetikai auditnak részletes és hitelesített számításokat kell lehetővé tennie a javasolt energiahatékonyság-javítási intézkedésekre vonatkozóan és számszerűsítenie kell az energiahatékonysági potenciált (potenciális megtakarításokat). Az előadásban bemutatásra került az alkalmazott módszertan a gazdasági számításokra vonatkozóan, illetve bemutattunk néhány gyakorlati példát is.

Kapcsolódó hírek

Cimke: