Megjelent az energiahatékonyságot javító beruházások utáni adókedvezmény igénybe vételére vonatkozó részletes szabályozás a MEKH honlapján. energiahatékonyssági adókedvezmény

2017. január 1-től társasági adókedvezményben részesülhetnek azok a vállalkozások, amelyek energiahatékonyságot javító beruházásokat valósítanak meg. A kedvezmény igénybevételéhez azonban auditori igazolás szükséges! A 2017. július 5-től hatályos 176/2017. (VII. 4.) Kormányrendelet az adókedvezmény igénybevételéhez az adózónak rendelkeznie kell a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) által vezetett névjegyzékben szereplő energetikai auditor vagy energetikai auditáló szervezet (a továbbiakban: auditor) által kiállított igazolással. A névjegyzék a Hivatal energiahatékonysági honlapján érhető el. Az igazolás kiadását az adózónak kell kérelmeznie az auditornál.

Az energiahatékonyságot javító beruházásokat megvalósító adózók a beruházás üzembe helyezését követő adóévben – vagy döntésük szerint az üzembe helyezés évében – és az azt követő öt adóévben vehetik igénybe az adókedvezményt.

Az energetikai auditor vagy energetikai auditáló szervezet a beruházás megkezdésének napját megelőzően – mért adatok felhasználásával, szükség esetén a mért adatokon alapuló számítás vagy becslés útján – felméri a tervezett beruházással érintett műszaki rendszerre vonatkozó energiafogyasztási adatokat és becslést készít a tervezett beruházással elérhető energiamegtakarítás mértékéről. Otthon Melege Program új pályázati határidő - energetikai felmérésAz energetikai auditor vagy energetikai auditáló szervezet az előzetes felmérés eredményeiről írásban tájékoztatja az adózót. A tájékoztatás tartalmazza a beruházással elérhető energiamegtakarítás megállapításának módszertanát.

Az energetikai auditor vagy energetikai auditáló szervezet a beruházás üzembe helyezését követően készíti el és adja át az adózó számára a beruházással érintett műszaki rendszerre vonatkozó energetikai auditot. Ez tartalmazza a kiinduló állapot energetikai felmérését és a beruházás üzembe helyezésével elért energiamegtakarításnak a beruházás üzembe helyezését követően mért, vagy egyedi mérési adatok alapján kiszámított vagy becsült értékeit.

Az energetikai auditálás során az energiamegtakarítástenergiahatékonyssági adókedvezmény

a) az alapállapothoz,

b) ha az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa, vagy jogszabály minimum energiahatékonysági követelményt határoz meg, akkor ehhez a követelményhez,

c) ha az alapállapot szerinti tárgyi eszköz hasznos élettartama lejárt és nem létezik b) pont szerinti követelmény, akkor az adott igényt kiszolgáló, forgalomban lévő leggyengébb energiahatékonyságú tárgyi eszközzel elérhető energiamegtakarításhoz kell viszonyítani.

Az energetikai auditor vagy energetikai auditáló szervezet az igazolást az  energetikai auditálás alapján állítja ki és adja át az adózó számára. Az igazolás tartalmazza az alábbiakat:

  • Az adózó nevét, székhelyét, adószámát vagy annak megfelelő azonosítót, adószám és annak megfelelő azonosító hiányában cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát.
  • A megállapítást, hogy a beruházás energiamegtakarítást eredményez, és a Tao. tv. szerinti energiahatékonysági célokat szolgáló beruházásnak minősül, valamint megfelel az e rendeletben foglalt feltételeknek.
  • energiahatékonyssági adókedvezményA beruházás megvalósításával elért éves végsőenergia-megtakarítás mértékét villamos energia (kWh), földgáz (m3) és hőmennyiség (GJ) szerinti bontásban és összesítve GJ mértékegységben kifejezve.
  • A beruházás üzembe helyezését megelőző alapállapot számítással, méréssel alátámasztott energiafogyasztási adatait villamos energia (kWh), földgáz (m3) és hőmennyiség (GJ) szerinti bontásban.
  • Az energetikai auditor vagy az energetikai auditáló szervezet nevét vagy cégnevét és névjegyzéki jelölését.
  • Az energetikai auditor vagy energetikai auditáló szervezet nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az igazoláson feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
  • Az energetikai auditor aláírását, vagy az energetikai auditáló szervezet képviseletére jogosult cégszerű aláírását és a keltezést.

Az adókedvezmény igénylésének, igénybevételének, az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás igazolásának és az adózó adatszolgáltatási kötelezettségének szabályait az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezményének végrehajtási szabályairól szóló 176/2017. (VII. 4.) Kormányrendelet részletezi. Vagy kérjen segítséget közvetlenül kollégánktól elérhetőségeink bármelyikén.